Category : News

Mar Thoma PUBLIC SCHOOL, INDORE (M.P) Toppers of XII and X

Mar Thoma PUBLIC SCHOOL, INDORE (M.P) Toppers of XII & X  

S.no
Student Name
Percentage
XIIth
Maths Group
 
1
Ayushi Bandekar
85%
2
Harsh Narvariya
83.60%
3
Sanjana Kanderwal
82.60%
4
Nandani Malviya
79.40%
5
Jai Prakash Jangid
72.20%
Bio Group
 
1
Anushka Rawat
78.80%
2
Jyoti Mishra
78.40%
3
Khushi Mishra
78.20%

Commerce Group


1
Bilha John
88.80%
2
Bhavika Solanki
88.60%
3
Vishwas Kekatiya
88.60%
4
Ritisha Manore
87.40%
5
Bhumika Trivedi
86.40%


Mar Thoma PUBLIC SCHOOL, INDORE (M.P) Toppers of X

S.no
Student Name
Percentage
 Xth 
1
Khushboo Bandekar
92.60%
2
Sujal Sharma
90.60%
3
Khushi Gupta
90%
4
Ayush Suthar
85.20%
5
Anjali Prajapat
83.80%